Mokykla. Pas Kraučiukį

Mokykla. Pas Kraučiukį

524278, 5979673 (LKS)53.95409, 24.369896 (WGS)53° 57′ 14.72″, 24° 22′ 11.63″ (WGS) Šiame name 1918 m. Tadas ir Honorata Ivanauskai įkūrė pirmąją lietuvišką mokyklą Pietryčių Lietuvoje. Kaimo mokykla čia veikė iki 1971 m. Kaimo ūlyčėle prieiname senoviškai – skiedromis – dengtą dviejų galų pirkią dideliais langais. 1918 m. joje gyveno pasiturinčio kaimo valstiečio Jono Miškinio šeima….

Knygnešės Kotrynos Sidziniauskaitės kapas

Knygnešės Kotrynos Sidziniauskaitės kapas

53°57’17.4″N 24°17’28.9″E53.954836, 24.291363 Unikalus objekto kodas – 43713Įregistravimo registre data -2019-11-20Objekto reikšmingumo lygmuo yra – Nacionalinis.K. Sidziniauskaitė (1873 – 1944) kilusi iš Darželių kaimo. Pravardė – Laknavičė. Gyveno Marcinkonyse, vėliau – Kabeliuose.1890 m. (būdama 17 metų) pradėjo tarnauti pas Marcinkonių filijos kunigą Leoną Ripinską. Po dvejų metų pasamdė marcinkoniškis ūkininkas Motiejus Miškinis. Marcinkonyse daraktoriavo apie…

Paminklas partizano Andriaus Valentukevičiaus – Bijūno žūties vietai pagerbti

Paminklas partizano Andriaus Valentukevičiaus – Bijūno žūties vietai pagerbti

521275, 5980696 (LKS)53.963417, 24.324209 (WGS)53° 57′ 48.3″, 24° 19′ 27.15″ (WGS) Andrius Valentukevičius-Bijūnas – Kabelių žaliukų vadas. Susipažinęs su Juozu Vitkumi-Kazimieraičiu pakvietė jį vadovauti partizanams. Bendraudamas su Kazimieraičiu, rūpinosi organizaciniais reikalais: ieškojo būdų įsigyti radijo aparatų, rengia slaptas stovyklas, padeda leisti laikraštį „Laisvės varpas“, užmega ryšius su kitais partizanais. „Bijūno pastangomis užmezgamas ryšys su Ėgliumi,…

Rašytojos Emilijos Liegutės-Balionienės sodyba

Rašytojos Emilijos Liegutės-Balionienės sodyba

520627, 5981102 (LKS)53.96709, 24.314366 (WGS)53° 58′ 1.53″, 24° 18′ 51.72″ (WGS) EMILIJA LIEGUTĖ-BALIONIENĖ (g. 1930 m. vasario 21 d., Skituriuose, Alytaus raj.) – lietuvių rašytoja, dramaturgė. 1960 m. baigė Vilniaus universitetą, kurį laiką dirbo mokytoja. 1965–1973 m. dirbo „Moksleivio“ ir „Tarybinio mokytojo“ redakcijose, Vilniaus lėlių teatre. 1953–1964 metais mokytojavo Kaišiadorių 1-oje vidurinėje mokykloje. Pirmoji knyga…

Partizano Andriaus Valentukevičiaus sodyba

Partizano Andriaus Valentukevičiaus sodyba

519313, 5979439 (LKS)53.952192, 24.294229 (WGS)53° 57′ 7.89″, 24° 17′ 39.23″ (WGS) ANDRIUS VALENTUKEVIČIUS-BIJŪNASŽuvo 1945 m. birželio 16 d. Palaidotas Kabelių kapinėse. Dabar čia gyvena jo sūnus Kostas su žmona Maryte.Atsiminimų apie Bijūną autorius – Vincas Kibirkštis-Ramūnas.Iš Dzūkų grupės štabo veiklos dienoraščio:„Bijūnas ir jo veikla Bijūnas gim. 1913 m. Kabelių km Marcinkonių valsč. Alytaus apskr. neturtingų…

Žiocys

Žiocys

522527, 5982584 (LKS)53.980327, 24.343427 (WGS)53° 58′ 49.18″, 24° 20′ 36.34″ (WGS) Musteikos up. ir Grūdos up. santaka. Lieptas per Musteikos upelį, o takas toliau veda link Grybaulios Baublių krūmo.Parengė Onutė Grigaitė

Kabeliai

Kabeliai

53°57’02.8″N 24°17’39.8″E53.950763, 24.294395 (lenk. Kobiele, rus. Кобеле) – pavadinimo kilmė gana neaiški. Greičiausiai tai bus asmenvardinės kilmės žodis – užfiksuota tokia pavardė Kabẽlis, tiesa, tik šiaurės Lietuvoje (Panevėžio, Pakruojo raj.) ir siejama su liet. žodžiu kabẽlis („kablys, kabliukas, vąšas, kobinys“). Tačiau yra ir baltarusiška pavardė Кобель bei lenkiškos Kabel, Kobiel, Kobel, Kobil. Jas būtų galima…

Partizanų rėmėjų Prano ir Onos Grigų bei dabartinė prof. Jono Grigo sodyba

Partizanų rėmėjų Prano ir Onos Grigų bei dabartinė prof. Jono Grigo sodyba

520489, 5980968 (LKS)53.965887, 24.312251 (WGS)53° 57′ 57.19″, 24° 18′ 44.11″ (WGS) Profesorius, fizikas Jonas Grigas išsaugojo tėvų sodybą ir čia darbuojasi nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens, prižiūri bites, daug rašo mokslo populiarinimo ir socialiniais klausimais.Iš prof. Jono Grigo – Prano ir Onos sūnaus prisiminimų („Pažinimo kelias“):„Naktimis dažnai ateidavo partizanai, o man reikėdavo saugoti, kad…

Grūda

Grūda

53°54’46.8″N 24°18’33.1″E 53.912990, 24.309204 (lenk. Gruda, rus. Груда) – ežero, o nuo jo ir upės pavadinimas gali būti dvejopos kilmės: arba iš žodžio grudas „iškili sausesnė vieta pelkėje, grantas, grandas“ (panašiomis reikšmėmis baltarusių груд „neapsemiama pakiluma šlapynėje“, lenk. gruda „grindys, grindinys“, ukr. груд „kalvelė tarp pelkių, sausa vieta pelkynėje“), arba iš lietuvių k. grū́sti (grū́da)…

Musteika

Musteika

53°57’18.8″N 24°22’02.2″E53.955232, 24.367276 (lenk. Mostejki, rus. Мостейки) – liaudies etimologijos kildinimas iš rus. мостик („tiltelis“) klaidingas, matyt, atsiradęs pamiršus pirminę vietovardžio prasmę. Vietovardžių raidos dėsniai fiksuoja vietovardžių paprastinimą istorijos eigoje, o ne atvirkščiai (t. y., мостик yra bandymas supaprastinti žodį Musteika, o iš aiškaus žodžio мостик niekaip nepasidaro sudėtingesnis žodis Musteika). Šiaip, vietovardis yra aiškiai…

End of content

End of content