Grūda

53°54’46.8″N 24°18’33.1″E 53.912990, 24.309204

(lenk. Gruda, rus. Груда) – ežero, o nuo jo ir upės pavadinimas gali būti dvejopos kilmės: arba iš žodžio grudas „iškili sausesnė vieta pelkėje, grantas, grandas“ (panašiomis reikšmėmis baltarusių груд „neapsemiama pakiluma šlapynėje“, lenk. gruda „grindys, grindinys“, ukr. груд „kalvelė tarp pelkių, sausa vieta pelkynėje“), arba iš lietuvių k. grū́sti (grū́da) „kišti, dėti, kimšti, murdyti; veržtis“. Taigi, šis pavadinimas, matyt, arba nusako sausesnes Grūdos ežero apyežeres (Visa ta pieva klampi, tik ant grùdo neklampu [Nočia]; Šiemet ant grudų̃ nėra žolės [Dubičiai]), arba reikštų smarkią, veržlią Grūdos upelio tėkmę („vanduo grūdasi“; plg. grūdà „susigrūdimas, spūstis“). Šarūnas Šimkus