Paminklas partizano Andriaus Valentukevičiaus – Bijūno žūties vietai pagerbti

521275, 5980696 (LKS)53.963417, 24.324209 (WGS)53° 57′ 48.3″, 24° 19′ 27.15″ (WGS)

Andrius Valentukevičius-Bijūnas – Kabelių žaliukų vadas. Susipažinęs su Juozu Vitkumi-Kazimieraičiu pakvietė jį vadovauti partizanams. Bendraudamas su Kazimieraičiu, rūpinosi organizaciniais reikalais: ieškojo būdų įsigyti radijo aparatų, rengia slaptas stovyklas, padeda leisti laikraštį „Laisvės varpas“, užmega ryšius su kitais partizanais. „Bijūno pastangomis užmezgamas ryšys su Ėgliumi, iš kurio gaunama rašomoji mašinėlė ir rotatorius. Išleidžiami partizanų drausmės nuostatai, priesaikos tekstas, mobilizaciniai nurodymai. Taip pat partizanai paskirstomi į batalionus, kuopas ir t.t. Bijūnas skiriamas kuopos vadu. 1945m. gegužės mėn. 21 d. Bijūnas su 12 kovos draugų priima priesaiką. Naujas kuopos vadas Bijūnas dar intensyviau imasi darbo visose srityse, bet 1945m. birželio 16 d. išduotas barakas ir pakely į jį 9 val. ryto netikėtai kacapų užkluptas ir nelygioj kovoj žūsta,“ – rašė Vincas Kibirkštis-Ramūnas. Malvina Valentukevičienė, Andriaus žmona, teigė, kad tragedija įvyko birželio 15 d.


Norėdamas išgelbėti rotatorių, paliktą Kazimieraičio vadavietėje, Bijūnas norėjo grįžti ir jį pasiimti, bet buvo nušautas netoli atsarginio bunkerio, skirto slapstymuisi.
Kabelių partizano Bijūno sūnus Kostas Rimgaudas Valentukevičius visada ilgėjosi tėvo. Jo jam trūko ne tik tremtyje, Krasnojarsko krašte, bet turbūt ir šiandien… Tik praėjus 70 m. po tėvo žūties, Kostas iš Dzūkijoje surinktų akmenų pastatė savo Tėvui kuklų paminklą.


VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kabelių užkardos pareigūnai prie šio paminklo rengia minėjimus, apie partizaninę kovą Kabeliuose pasakoja mokiniams ir kitiems svečiams, kasmet prieš Vėlines sutvarko aplinką.


Bijūno žūties vietą aplanko ir Andriaus Valentukevičiaus-Bijūno bendražygio ir vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio giminės.


Parengė Danutė Valentukevičienė