Partizanų rėmėjų Prano ir Onos Grigų bei dabartinė prof. Jono Grigo sodyba

520489, 5980968 (LKS)53.965887, 24.312251 (WGS)53° 57′ 57.19″, 24° 18′ 44.11″ (WGS)

Profesorius, fizikas Jonas Grigas išsaugojo tėvų sodybą ir čia darbuojasi nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens, prižiūri bites, daug rašo mokslo populiarinimo ir socialiniais klausimais.
Iš prof. Jono Grigo – Prano ir Onos sūnaus prisiminimų („Pažinimo kelias“):
„Naktimis dažnai ateidavo partizanai, o man reikėdavo saugoti, kad neužkluptų stribai. Dienomis sugužėdavo stribai, spintose ir drabužių skryniose − kuparuose − ieškodavo „banditų“ ir vogdavo, ką tik geresnio rasdavo, o man vėl reikėdavo saugoti, kad partizanai nepasirodytų, nes, jiems susitikus, šeimininkams buvo garantuotas kelialapis į aną pasaulį arba Sibirą. Taip išvežė ne vieną šeimą, tarsi už ryšius su partizanais. Man labai padėjo senas gudrus šuo Burekas. Jį stribai buvo du kartus sunkiai sužeidę, tad ant stribų jis ir lodavo ypatingai. Partizanai pagal Bureko balsą žinodavo, kada kaime yra stribų. Galbūt Burekas mus ir išgelbėjo nuo Sibiro.”

Parengė Dovilė Čaplikaitė