Vilko šulnėlis

53°56’13.6″N 24°22’02.7″E
53.937123, 24.367411

Kai kirsdavo miškus, čia būta kirtėjams atsigerti šulnėlis padarytas, vieną kartą į jį inpuolė vilkas ir nuskindo, vyrai rado prigėrusį.