Perkadas

53°58’10.0″N 24°21’53.7″E 53.969453, 24.364926

Toje vietoje, kur yra Perkadas, anksčiau buvo labai sunkus išvažiavimas per pelkes link Grybaulios kaimo. Ten ir velniai vaidenosi, o medyje buvo padirbta koplytėlė, kuri saugojo keliaujančius. Ten beuogaujančius tris partizanus užklupo stribai. Štai ką apie tai pasakoja musteikiškis Pranas Kilminavičius: „Ty už Juozališkės sugruvis kryžus kur palei Senų kelių. Ty už ruskių pastatė, ty pamušė ruskiai partizanus, nušovė du, dar aš juos parvežiau tuos partizanus, vienas sužeistas pabėgo. Tai ty pastatė, ty tokis Ruseckas buvo, tai jam liepė partizanai kad padaryt kryžalį ir ty pastatė. Dar jau sugruvo. Ty buvo miškas tadu dzidelys, tai jiej ca parajo nok Jimškų ir norėj ca per Perkadų aic, tadu ty bala buvo, ty buvo uogynas, jie tan uogynan buvo pasguly, uogavy, ir rusai ajo nuk garnizono ir juos užajo, vienų nušovė anta kalnėlio, kitų, kab bėgo, tai raistan. Tas Ruseckas padarė, jis graino anta smuiko, paskui jisai isikėlė Kabeliuose, kavoliavo kap cik kolūkis buvo. Ruskiai nenugrovė, nežinojo kokiu dalyku pastacyta“. Galbūt tai buvo partizanai Viktoras – Viktoras Petrūnas ir Juozaitis – Edvardas Juknaitis, Marcinkonių bataliono vadas, kurie žuvo, o pabėgo sužeistas Briedis – Vytautas Zaleckas, nes juos mini partizanų metraštinkas Adolfas Ramanauskas. Romas Norkūnas