Paroda „Ir saulė, ir mėnulis, ir visos žvaigždės. Orvidų sodyba fotografijose”

2023 metų rugpjūčio 5 dieną 15 val. Marcinkonių stoties galerijoje bus atidaryta paroda „IR
SAULĖ, IR MĖNULIS, IR VISOS ŽVAIGŽDĖS. ORVIDŲ SODYBA FOTOGRAFIJOSE“.

Lietuvoje Vilius Orvidas (1952–1992) ir jo akmenų muziejus Gargždelės kaime prie
Salantų yra gerai žinomas. Vieni tą vietą vadina absurdo muziejumi, o Orvidą paprasčiausiu
gilaus Žemaitijos kaimo keistuoliu, kiti ja žavisi. Šeimos sodyboje paskutiniaisiais sovietmečio
dešimtmečiais V. Orvidas sukūrė skulptūrų sodą ir dvasinės traukos centrą, į kurį atvykdavo ne
tik keliautojai, bet ir visuomenės nepritapėliai. Sovietinei valdžiai tai labai nepatiko ir ji kėsinosi
sodą išardyti. Kai 1982 metais buvo atsiųsta milicija ir traktoriai, Orvidams teko važiuoti į
Maskvą ieškoti užtarimo. Įtakingo valdininko skambutis iš Maskvos į Vilnių sodybos ardymą
sustabdė. Sovietmečiu kartais taip būdavo tvarkomi reikalai. Nuo 1985 metų į sodybą jau
važiuodavo pilni autobusai ekskursantų.

Žmonių prisiminimuose dominuoja Viliaus keistumas ir ypatingumas, santykiai su
šeima, dvasiniai ir ezoteriniai dalykai… Tačiau Vilius buvo ir menininkas. Tik jo vieta Lietuvos
meno istorijoje yra neapibrėžta. Lietuvoje jis įvardijamas liaudies menininku. Tuo tarpu Vakarų
šalyse tokie atvejai vadinami autsaiderių menu (outsider art). Autsaideriai menininkai – tai už
kultūros ir institucinio kultūros lauko ribų radęsi savamoksliai kūrėjai, kurių raiškai būdingas
spontaniškumas ir autentiškumas. Autsaiderių menu pasaulyje yra domimasi, jis jau peržengęs
uždaras „keisto meno“ ribas ir yra pristatomas svarbiausiuose meno renginiuose.
Vilių Orvidą kaip menininką vertino skulptorius Vladas Vildžiūnas, tapytojas
Vaidotas Žukas, poetas ir filmininkas Jonas Mekas ir kiti. J. Mekas sakė, kad skulptūrų sodas yra
pasaulinio lygio kūrinys, kuris turėtų būti įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, ragino
Lietuvą branginti ir saugoti Orvidų sodybą.

Parodoje „Ir Saulė, ir Mėnulis, ir visos Žvaigždės. Orvidų sodyba fotografijose” bus
galima pamatyti Audriaus Naujokaičio, Kristinos Paulauskaitės, Leonardo Surgailos, Sigito
Baltramaičio, Oksanos Judakovos, Arūno Kulikausko, Modesto Ežerskio fotografijas; Henriko
Šablevičiaus dokumentinį filmą, Leono Čerškaus videofilmą ir Vlado Vildžiūno videomedžiagą.


Atidarymo metu bus vaišinama pienu, medumi ir baltu Salantų pyragu – taip, kaip atvykėlius vaišindavo Orvidas.
Parodos kuratorė Oksana Judakova
Organizuoja: VšĮ Verpėjos ir VšĮ OirA Artless
Partneriai: Merkinės fabrikas, Vilniaus dailės akademija, Lietuvos kino centras
Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, EEA grants


Paroda veiks rugpjūčio 6 – rugsėjo 3 d.
Parodą aplankyti galima šeštadieniais – sekmadieniais, 12.00-17.00 val, arba susitarus tel.
861416255.
Adresas: Marcinkonių stoties galerija, Kastinio g. 1C, Marcinkonys, Varėnos sav.