Andrej Polukord patirtys Verpėjų rezidencijoje

Atvykdamas į „Verpėjų“ rezidenciją kaip grybų kolekcionierius (angl. collect mushrooms)
Andrejus Polukordas tikėjosi savo jau turimą kolekciją papildyti grybais. Deja, kolekcionierių
lydėjo nesėkmė – galerininko ir kolekcionieriaus viešėjimo laikotarpiu vyravo sacharinio
pobūdžio sausrų periodas, o jei lietus ir nulydavo, tai vis aplenkdamas Kabelius.


Lietus – tarsi užburtas – vis neateidavo, ir bandydamas išsiaiškinti priežastį, kodėl Kabeliuose
sausros, menininkas vis užklausdavo Kabelių gyventojų, galbūt jie ką nors supranta ar žino.
Karvę auginanti Rasa papasakojo, kad Kabelius vietiniai vadina Bermudų trikampiu. Tik šis
trikampis veikia kaip išvirkščias tikrojo Bermudų trikampio variantas. Principas toks: jei
apylinkėse lyja – 99 proc. tikimybė, kad Kabeliuose vyraus sausra. O štai bitininkas
Valentukevičius pasidalino, kad būtent dėl sauso Kabelių oro vietinis bičių medus įgauna
ypatingos vertės, ir žmonės šio medaus įsigyti atvyksta net iš tolimųjų Kėdainių.


Praradęs viltį surasti grybų, menininkas pradėjo ieškoti namų, kur galėtų įsikurti. Galbūt jam
pavyktų tokius įsigyti? Deja, dėl infliacijos visi namai pabrango tiek, kad už įkandamą kainą tapo
įmanoma įsigyti tik sutręšusių malkų krūvą. Taip bekeliaudamas ir apžiūrinėdamas jau nebe
namus, o „malkų krūvas“ menininkas rado palinkusią lauko virtuvėlę, kuri jam pasirodė kažkur
matyta. Ilgai galvojo, kol pagaliau suprato, kur panašią struktūrą jau yra kartą matęs. Šią
struktūrą jis matė Italijoje, Pizos mieste. Tai – bokštas „Pisa tower“. Abu vienodai palinkę. Tik
čia ši struktūra vietinio kaimo gyventojų dizaino bei stiliaus.

Lauko virtuvėlės sienas sudėjus vieną ant kitos, Pizos bokštas dar labiau išryškėja. Perkėlęs šį
bokštą prie įvažiavimo į Kabelių kaimą menininkas nori paneigti stereotipą, kad architektūros
šedevrų gimtinė yra Italija. Galbūt visi architektūros šedevrai gimė visai ne ten, kur mes
manome, o mažuose, jaukiuose kaimeliuose?

Andrej Polukord duoną kepė drauge su vietiniais gyventojais: Asta Žūkaite, Onute Grigaite ir Evaldu Maculevčiumi

Kaip ten, taip ir čia architektūrinis sumanymas užgimė netyčia – iš aplinkos suformuotos
situacijos.
Bermudų trikampį primenanti stogo forma ir bokšto „Piza Kabeliai“ viršūnė turėtų sugerti žaibo
išlydžius, taip pristabdydama vis aplenkiančius kaimelį lietaus debesis ir pritraukdama į
apylinkes lietų.

Nuotraukos iš Andrej Polukord duonos kepimo renginio Lepioškos

Andrejus Polukordas (g. 1990) – menininkas, gyvenantis tarp Vilniaus ir Vienos. Andrejaus
kūryba apima tapybą, instaliacijas, performansus, fotografiją ir video meną. Joje dominuoja
kasdienio gyvenimo, ekologijos, žmogaus etinio santykio su gamta temos, kurios darbuose
dažnai perteikiamos per humorą, nuotykį, istorijos pasakojimą. A. Polukordas savo darbais kuria
nenuspėjamą aplinką, absurdiškas situacijas, keliančias dviprasmiškumą ir daugialypiškumą.