Andrej Polukord patirtys Verpėjų rezidencijoje

Atvykdamas į „Verpėjų“ rezidenciją kaip grybų kolekcionierius ( ang. k. collect mushrooms ) Andrej Polukord tikėjosi savo, jau turimą kolekciją papildyti grybais. Deje, kolekcionierių lydėjo nesėkmė –  galerininko ir kolekcionieriaus viešėjimo laikotarpiu vyravo sacharinio pobūdžio sausrų periodas, o jei lietus ir nulydavo – tai vis aplenkdamas Kabelius. 

Tarsi užburtas – lietus vis neateidavo ir, bandydamas išsiaiškinti priežastį, kodėl Kabeliuose sausros menininkas vis užklausdavo Kabelių gyventojų, galbūt jie ką nors supranta ar žino.

Karvę auginanti Rasa papasakojo, kad Kabelius vietiniai vadina Bermudų trikampiu. Tik šis trikampis veikia kaip išvirkščias tikrojo Bermudų trikampio variantas. Principas toks: jei apylinkėse lyja – 99 % Kabeliuose vyraus sausra. Tuo pačiu bitininkas Valentukevičius pasidalino, kad būtent dėl sauso Kabelių oro vietinis bičių medus įgauna ypatingą vertę, ir žmonės šio medaus įsigyti atvyksta net iš tolimųjų Kėdainių.

Praradęs viltį surasti grybų, menininkas pradėjo ieškoti namų, kur galbūt galėtų įsikurti. Galbūt juos pavyktų rasti? Deje, dėl infliacijos visi namai pabrango tiek, kad už „įkandamą“ kainą tapo įmanoma įsigyti tik sutręšusią malkų krūvą. Taip bekeliaudamas ir apžiūrinėdamas jau nebe namus, o „malkų krūvas“ menininkas rado palinkusią lauko virtuvėlę, kuri jam pasirodė kažkur matyta. Ilgai galvojo, kol pagaliau suprato, kur panašią struktūrą jau yra kartą matęs. Šią struktūrą jis matė Italijoje, Pisa mieste. Tai – bokštas „Pisa tower“.  Abu vienodai palinkę. Tik čia ši struktūra vietinio kaimo gyventojų dizaino bei stiliaus. 

Lauko virtuvėlės sienas sudėjus viena ant kitos, bokštas Piza dar labiau išryškėja. Perkeldamas šį bokštą prie įvažiavimo į Kabelių kaimą menininkas nori paneigti stereotipą, kad architektūros kultūros šedevrų gimtinė yra Italija. Galbūt visi architektūros šedevrai gimė visai ne ten, kur mes manome, o mažuose jaukiuose kaimeliuose?

Andrej Polukord duoną kepė drauge su vietiniais gyventojais: Asta Žūkaite, Onute Grigaite ir Evaldu Maculevčiumi

Kaip ten, taip ir čia architektūrinis užmanymas užgimė netyčia – iš aplinkos suformuotos situacijos. Bermudų trikampį primenanti stogo forma ir bokšto „Piza Kabeliai“ viršūnė turėtų sugerti žaibo išlydžius, tuo pristabdydama vis aplenkiančius kaimelį lietaus debesis ir pritraukdama į apylinkes lietų.

Nuotraukos iš Andrej Polukord duonos kepimo renginio Lepioškos

Andrej Polukord (g. 1990) – menininkas gyvenantis tarp Vilniaus ir Vienos. Andrejaus kūryba apima tapybą, instaliacijas, performansus, fotografiją ir video meną. Joje dominuoja kasdienio gyvenimo, ekologijos, žmogaus etinio santykio su gamta temos, kurios darbuose dažnai perteikiamos per humorą, nuotykį, istorijos pasakojimą. Polukord savo darbais kuria nenuspėjamas aplinkas, absurdiškas situacijas, keliančias dviprasmiškumą ir daugialypiškumą.