Šklėrių golios

53°59’19.0″N 24°14’18.2″E 53.988597, 24.238387

Prie kapinių, spygliuočių miškai, visų miškai ten buvo išdalyti, dabar išpjauta, biržės, jaunuolynai, net iki Randamonių eina.

Šklėriai, Jonas Balčius pasakoja 2021 10 13