SIENAVEŽIS

53°56’32.0″N 24°17’37.8″E 53.942220, 24.293842

SIENAVEŽIS – kelias nuo Kabelių kryžkelių (Kabeliai-Daržinėlės) į Ašašninkus, kuriuo kaimo žmonės veždavo šieną. Ašašninkiečių šnektai būdingas priebalsių s, z vietoj š, ž vartojimas, todėl iki šiolei dalis ašašninkiečių kelią vadina Sienavežiu. Priebalsių s, z vartojimą vietoj š, ž kai kurie kalbininkai, pvz. Zigmas Zinkevičius, Michalas Hasiukas ir kt., laikė jotvingių kalbos reliktu. Šios tarminės ypatybės yra išnykusios, s vietoj š XXI a. išliko tik vietovardyje Sienavežis, bet ir jo vartosenai iškilusi grėsmė, nes variantiškai vartojama ir forma Šienavežis.