Indrė Liškauskaitė „Kontaktinės Zonos“

Gegužės 4 d. Marcinkonių stoties galerijoje atidaroma Indrės Liškauskaitės paroda Kontaktinės Zonos.

Kontaktinių Zonų terminą pirmoji pradėjo naudoti Mary Louise Pratt, analizuodama Europos kolonializmą Pietų Amerikoje. Juo nusakomos socialinės erdvės, kuriose susitinka ir susiduria skirtingos kultūros. Vėliau Donna Haraway interpretuodama šį terminą, apibūdino jį kaip vietą, kurioje įvyksta transformuojančios gyvenimo patirtys, lygindama Pratt apibrėžtas kontaktines zonas su kontaktinėmis zonomis egzistuojančiomis šunų agility sporte. Toliau sekė dar platesnis termino virsmas Jessica Lussier and Claudia W. Ruitenberg tekstuose, kuriuose autorės siūlo kontaktines zonas suprasti kaip ekologines erdves, kurioje susitinka ir susiduria ne tik kultūrinės bet ir nežmogiškosios ekosistemos ir tai padeda geriau suvokti mus supančius ne-žmogiškuosius pasaulius. 

Parodoje pristatomi kūriniai tyrinėja skirtingas kontaktines zonas ir pasakoja apie menininkės asmenines patirtis susiduriant su ne-žmogiškosiomis būtybėmis. Ji permąsto Kitą, sutinkamą kontaktinėje zonoje Kaip terminui kintant, vietoj svetimšalio, Kontaktinėje Zonoje atsiranda nežmogiškasis Kitas, pavyzdžiui šuo ar avis. Kontaktinė zona tampa įrankiu analizuoti tarp-rūšinių santykių ir gyvūnų-kompanionų istoriją.

Atsiradimas kontaktinėje zonoje – tai ne tik žmogiškųjų ir ne-žmogiškųjų būtybių susitikimas tam tikroje vietoje ir laike. Tai susidūrimas vienas su Kitu reaguojant ir atliepiant vienas kitą, siekiant suvokti ir pajausti Kitą emociniame, fiziniame, intelektualiniame ar etiniame lygmenyje.

Indrė Liškauskaitė yra Vilniuje gyvenanti menininkė ir kuratorė. Šiuo metu ji studijuoja doktorantūrą Vilniaus dailės akademijoje. Jos studijų metu vykdomame meno projekte „Žmogiškasis elgesys” menininkė tyrinėja kompleksinius žmonių ir nežmogiškųjų gyvūnų santykius. Pasitelkdama žaidimą, kaip tyrimo metodą, menininkė per savo interakcijas, žaidimus ir sportą su savo šunimis analizuoja socialines, kultūrines ir filosofines įtakas, formuojančias žmogaus ir gyvūno santykį šiuolaikiniame pasaulyje.

Parodos atidarymas: gegužės 4 d. 15 val.

Paroda veiks gegužės 4 – birželio 2 d.
Parodą aplankyti galima šeštadieniais – sekmadieniais, 12.00-17.00 val, arba susitarus tel.
861416255.
Adresas: Marcinkonių stoties galerija, Kastinio g. 1C, Marcinkonys, Varėnos sav.

Organizuoja: Všį Verpėjos

Parodą remia Lietuvos kultūros taryba